Beauty

Podtrzymywanie tradycji narodowej.

Pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Promowanie wśród młodych ludzi idei patriotyzmu.

Budowanie wspólnoty osób zaangażowanych w sprawy kraju.

Kształtowanie przyszłych elit polskiego społeczeństwa.

Działalność wspomagająca zwiększenie jakości edukacji, oświaty i wychowania.

Poprawa jakości życia publicznego w Polsce.

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagającego rozwój demokracji.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Działalność na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa.

Cele działania

Galeria

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Partnerzy

FIM

 

FUV

 

SN

 

koliber

 

samorzad

 

nsz

 

sdrz

 

Instytut

 

DOŁĄCZ DO NAS!

Created by TK Project 2020